Definitie infrarood sauna | werking van infrarood stralen

Definitie infrarood sauna

Bent u op zoek naar de beste infrarood sauna? Ontdek het mooie gamma van infrarood sauna’s van X-Trend, de #1 Infraroodcabine Expert in België.

Vraag nu vrijblijvend prijzen, modellen en advies aan bij X-Trend:

Infraroodcabines X Trend - definitie infrarood sauna

Stap 1 van 2

definitie infrarood sauna

definitie infrarood sauna

Wat is een infrarood sauna?

Ontdek wat ze zijn, waar ze vandaan komen, en hoe ze werken!

Duik in het diepe bad van warme, verzorgende en helende uitstralingen van het ongeziene lichtspectrum van infrarood en zie hoe zweetdruppels zich aan het huidoppervlak verzamelen om lasten en zorgen te verlichten, terwijl ook de totaliteit van het lichaam vernieuwd wordt met gezondheid en vitaliteit.

De infrarood sauna is een vernieuwende structuur die in harmonie met het lichtspectrum van infrarode stralingswarmte werkt om transformerende effecten op lichaam en geest teweeg te brengen.

Je hebt waarschijnlijk wel eens van de infrarood sauna gehoord, en vraagt je misschien af, wat is het precies en waar komt het vandaan?

Ontdek wat een infrarood sauna precies is, hoe hij ontstond, en waarom deze schijnbaar eenvoudige structuur je gezondheid en welzijn positief kan beïnvloeden.

Of de infrarood sauna nu voor je huis is, of voor je klinische praktijk, je kunt verwachten dat hij een cascade van gezondheidsvoordelen kan opleveren die opbloeien uit de relatie tussen de menselijke fysiologie en de ongeziene lichtgolven van de krachtige infrarood frequentie.


Infrarood Sauna: De Etymologie

Sauna is het enige woord in het Engelse woordenboek met zijn wortels in het Fins.

Sauna (spreek uit als saw-na) verwijst in het algemeen naar de droge warmte structuren die ontstaan zijn uit de oude Finse traditie.

In de volksmond wordt sauna gebruikt om elke structuur voor warmtetherapie aan te duiden, die gemaakt is met de bedoeling het lichaam te genezen met behulp van thermische therapie.

Het gebruik van het woord sauna in de infrarood context slaat echter niet specifiek op de traditionele eenheden die in Finland voorkomen.

Wat betekent infrarood?

Infrarood licht komt van nature voor in het spectrum van het stralende licht van de zon.

Infrarood verwijst naar het uiterste uiteinde van het lichtspectrum dat zich verwijdert van de zichtbare kleur rood en overgaat in het rijk van onzichtbaar licht dat bestaat uit golflengten van elektromagnetische straling.

Infrarood licht is een stralingswarmte en maakt deel uit van de familie van het brede gamma dat bekend is als het elektromagnetische spectrum.

Er zijn drie primaire infrarode golflengten: het nabije, midden en verre infrarode licht, elk trillend op verschillende frequenties met heel unieke kwaliteiten.

Infrarood is onzichtbaar voor het menselijk oog, maar wordt door de tastzin ervaren als warmte.

De infrarode band van lichtfrequenties werd voor het eerst in de opgetekende geschiedenis ontdekt tussen 1825 en 1835.

Licht wordt gemeten met het systeem van nanometers.

Zichtbaar licht wordt voor het menselijk oog gemeten tussen 380 nm (violet) en 740 nm (rood).

Al het andere zichtbare licht ligt tussen deze twee.

NASA, genomen van hun Mission Science website, beschrijft zichtbaar licht in deze hoedanigheid:

“Onze ogen bevatten gespecialiseerde cellen, kegeltjes genoemd, die werken als ontvangers die afgestemd zijn op de golflengten van deze smalle band van het EM spectrum.

Licht aan het onderste eind van het zichtbare spectrum, met een langere golflengte, ongeveer 740 nm, wordt gezien als rood; licht in het midden van het spectrum wordt gezien als groen; en licht aan het bovenste eind van het spectrum, met een golflengte van ongeveer 380 nm, wordt gezien als violet.

Alle andere kleuren die we waarnemen zijn mengsels van deze kleuren.”

Infrarood licht is dus de bandbreedte van het licht dat voor het menselijk oog ongezien is, net voorbij de zichtbare kleur rood.


infrarood sauna offerte prijs


Is een infrarood sauna echt een sauna?

Ja en nee.

Gewoonlijk gebruiken sauna’s verwarmde stenen of vuren, en soms stoom om de lucht binnen de afgesloten cabine-achtige structuur te verwarmen.

De infrarood sauna onderscheidt zich door het essentiële feit dat hij het lichaam rechtstreeks verwarmt met stralingswarmte van licht, in plaats van met omgevingswarmte.

Het onzichtbare infrarode lichtspectrum dringt door het huidvlies om het lichaam van binnenuit te verwarmen, en benut zo het gebruik van stralingswarmte.

Een nauwkeuriger omschrijving zou zijn deze vernieuwende genezingsstructuren, infrarode lichtbaden te noemen.

De omsloten structuur is gevuld met lichtgolven die vibreren op de frequentie van het nabije, midden en verre infrarode licht uit het elektromagnetische spectrum.

De unieke kwaliteit van het menselijke huidmembraan is zeer ontvankelijk voor de frequentie van de infrarode golven en maakt diepe penetratie mogelijk voorbij het aanvankelijke epidermis membraan om de motor van elke cel in het lichaam te ontsteken.

De infrarood sauna gebruikt een heel andere technologie dan andere vormen van warmtetherapie, en verschilt sterk van zijn Finse naamgenoot.

De infrarood sauna is vervaardigd met de specifieke bedoeling de kracht van de warmtetherapie te maximaliseren, evenals het effect van bepaalde lichtfrequenties op de gezondheid van het lichaam.

In de volksmond is de infrarood sauna een licht ‘bad’, in die zin dat hij ontworpen is om de warmtetherapie te optimaliseren door lichtgolven te gebruiken om het lichaam van binnenuit op te warmen.

Technisch en praktisch onderscheidt de infrarood sauna zich van andere thermische therapie structuren door zijn oorsprong en functie.

De infrarood sauna wordt soms beschouwd als de meest geëvolueerde sauna die vandaag beschikbaar is, omdat hij in staat is als reactie op lichtgolflengten massale biochemische veranderingen op cellulair niveau teweeg te brengen.

Een korte geschiedenis van de evolutie van de sauna

De geschiedenis suggereert dat de mens zich al van voor de opgetekende tijd tot warmtetherapie wendt.

Van de inheemse zweethutten die in inheemse beschavingen over de hele wereld gevonden werden, en waarvan men denkt dat ze tot 40.000 jaar geleden teruggaan, tot de Turkse Hammam van het Ottomaanse Rijk, de Griekse en Romeinse badhuizen, en tot de Finse traditionele sauna, om er maar een paar te noemen.

Sauna therapie in allerlei hoedanigheden is een pijler geweest in elke grote beschaving over de landen en door de tijden heen.

De unieke eigenschap van het grootste orgaan van het menselijk lichaam: het meestal naakte en ‘pelsloze’ huidvlies, gekoppeld aan de menselijke zweetklieren, heeft van de sauna therapie een krachtige genezingsmodaliteit gemaakt.

Sinds het begin van de beschaving heeft de mensheid door middel van sauna therapie gestreefd naar optimale gezondheid, verbondenheid met de gemeenschap, en gemeenschap met het goddelijke.

De infrarood sauna, die in de loop van duizenden jaren werd aangescherpt, komt voort uit de grote menselijke traditie van warmtetherapie.

Deze toewijding aan warmtetherapie is met het verstrijken van de tijd op natuurlijke wijze geëvolueerd en vooruitgegaan.

Naarmate de technologische ontwikkeling toenam, hebben verschillende beschavingen uit de hele wereld en door de eeuwen heen gezocht naar de meest effectieve manier om overvloedig zweten op te wekken voor zuivering.

De infrarood sauna, zoals we die nu kennen, is de meest recente toevoeging aan deze rijkgeschakeerde en vernieuwende traditie.


Ontstaan van de infrarood sauna

De geboorte van de eerste lichtsauna dateert van 1891, toen Dr. John Harvey Kellogg het ‘Gloeiend Lichtbad’ creëerde.

De komst van de uitvinding van de elektrische gloeilamp was een opwindende tijd voor de evolutie van de sauna.

Kellogg wijdde zijn leven aan holistische geneeskunde en raadde zijn patiënten voeding, lichaamsbeweging, colonics, frisse lucht en thermale therapie aan.

Al op de hoogte van de grote genezende werking van warmtetherapie, zoals gedemonstreerd in het stoombad (afkomstig uit de Turkse Hammam) en de droge sauna (uit de Finse traditie), kwam Kellogg ook op de hoogte van de diepgaande genezende werking van de absorptie van licht door het huidmembraan.

In die tijd straalde ‘Het Gloeilichtbad’, buiten medeweten van Kellogg, zowel infrarode lichtgolven als andere lichtfrequenties uit, en pas veel later begreep of erkende men dat de helende kwaliteiten van deze technologie grotendeels het gevolg waren van het gebruik van dit spectrum.

Het gloeilamp lichtbad had succes bij de behandeling van patiënten onder Kellogg’s zorg in het Battle Creek Sanitarium in Michigan.

In 1893 werd zijn Gloeiend Lichtbad tentoongesteld op de wereldtentoonstelling in Chicago, waarmee hij de eerste op licht gebaseerde sauna op het wereldtoneel inwijdde.

Kellogg’s lichtbaden werden transatlantisch gedistribueerd om de vorsten van Europa te bedienen.

De populariteit van de eerste licht gebaseerde sauna is belangrijk om op te merken, want het markeerde het aanbreken van een nieuw tijdperk voor sauna therapie.

In 1910 publiceerde Dr. Kellogg zijn boek “Light Therapeutics” waarin hij het gebruik van licht als krachtige genezende modaliteit op de menselijke vorm uiteenzette.

Kellogg schrijft in zijn boek:

“Geen enkel niet-medicinaal middel heeft ooit zo snel zijn weg naar de algemene gunst gevonden als de middelen die de fysische eigenschappen van licht gebruiken bij het bestrijden van het binnendringen van ziekten.”

Hoewel de elektrische gloeilamp nog maar net was uitgevonden, begreep Kellogg intrinsiek de veelzijdige effecten van lichtgolven op het menselijke huidmembraan en de algemene gezondheid van het lichaam.

Het begrijpen van de verscheidenheid aan lichtgolven en hun effect op de menselijke gezondheid veranderde de loop van de sauna therapie voorgoed.

De gloeilamp lichtbaden waren zo effectief omdat ze de infrarode golflengten konden benutten om diepe genezing op cellulair niveau te ontsteken.

Hoewel weinigen zich Dr. Kellogg herinneren als meer dan een historisch icoon dat verantwoordelijk was voor de creatie van een populair graanmerk.

De uitvinding van de allereerste infrarood sauna moet op het conto van Dr. Kellogg geschreven worden.

Er kwam weinig vooruitgang op het gebied van infrarood sauna therapie vanaf Kellogg’s lichtbaden tot het midden van de jaren ’60 toen de NASA geïnteresseerd raakte in het effect van lichtgolflengten als genezingsmodaliteit.

De op natuurkunde gebaseerde pelgrimstocht naar de studie van lichtgolven gaf geboorte aan infrarood lichttherapie als een diep genezende therapeutische modaliteit.

Japanse artsen waren de allereersten die infrarood lichttherapie op patiënten gebruikten aan het eind van de jaren 1960, maar de infrarood sauna zou pas in 1979 voor het publiek te koop zijn.

Infrarood sauna’s voor thuisgebruik kwamen in de VS voor de consument beschikbaar in de late jaren 1970 en vroege jaren 1980 en zijn tot op de dag van vandaag verkrijgbaar.


infrarood sauna offerte prijs


Lichtgolven: Het aanbreken van een nieuw tijdperk voor de sauna

Infrarode sauna’s onderscheiden zich onder de sauna’s door hun vermogen om de genezende voordelen van thermische stralen uit het infrarode lichtspectrum te benutten.

In tegenstelling tot traditionele sauna’s die ofwel droge warmte ofwel stoom gebruiken, verwarmt de infrarood sauna het lichaam van binnenuit, in plaats van de lucht rond het lichaam.

Dus, wat zijn thermische golven?

Thermische golven of thermische resonantie is een van de vier primaire manieren waarop warmte wordt overgedragen.

Infrarode sauna’s gebruiken thermische resonantie als middel om warmte over te brengen; deze methode wordt beschouwd als de meest doeltreffende om het menselijk lichaam te verwarmen en is niet afhankelijk van hoog oplopende temperaturen in de buitenomgeving.

De infrarode sauna wordt gekenmerkt door het gebruik van lichtgolflengten, namelijk het vermogen van de doordringende kracht van de nabije, midden- en ver-infrarode golven.

Lichtgolven verschillen, net als de golven van de oceaan, sterk van elkaar, afhankelijk van de oorsprong van hun bron.

Ze verschillen in vorm, diepte, hoogte, bewegingspatroon, en waargenomen kleur.

Het huidmembraan accepteert lichtgolven in verschillende hoedanigheden en temperaturen.

Zo zal de naaste buur van het ultraviolette licht, het blauwe licht, de epidermis slechts weinig binnendringen (ongeveer 2,3 mm) aan het uiterste uiteinde van het lichtspectrum, de nabije, midden en ver-infrarode lichtgolven dringen veel dieper in de huid door (van 20-100 mm).

Ze gaan voorbij de opperhuid, de lederhuid, en tot in de onderhuidse laag en dus tot in het zachte weefsel van het lichaam.

Dit vermogen om diep in het lichaam door te dringen heeft wonderbaarlijke effecten op de moleculaire structuur van de menselijke vorm.

De diepte en de kracht waarmee de breed-spectrum infrarode golven voorbij het aanvankelijke epidermismembraan binnendringen, creëert een cascade van gezondheidsvoordelen op het lichaam tijdens de infrarood sauna sessie.

Het onzichtbare spectrum van licht danst moeiteloos met de cellulaire opbouw van de menselijke vorm om ziekte te overstijgen en optimale gezondheid in het lichaam te scheppen.

Infrarood Sauna Structuur: Het vlees en de botten van de materie

De moeiteloze stroom van het ongeziene lichtspectrum in en over de barrière van het menselijk vlees geeft de infra sauna een impact volle aanwezigheid op het gebied van de bio-geneeskunde.

De houtstructuur kan beschouwd worden als de botten van de sauna, want zonder hout zouden de lichtgolven niet in weelderige overvloed benut kunnen worden voor therapeutische doeleinden zoals in het ‘sauna’ platform.

Infrarood sauna’s, zoals de Neosauna, bevatten de lichtgolven met ultramodern vakmanschap, waarbij milieuvriendelijk hout gebruikt wordt om een cabine-achtige structuur te bouwen.

De houten container laat de infrarode golflengten in een gecondenseerde ruimte samenkomen om je lichaam met licht te overspoelen.

Zonder het raamwerk van een gefabriceerde structuur zou het niet mogelijk zijn het overvloedige licht op zo’n krachtige manier in het lichaam op te nemen als in de infrarood sauna wordt gedemonstreerd.

De mooi gemaakte en comfortabele structuren omvatten met de hand vervaardigde zitplaatsen die je de grot van welzijn in lokken waar een diepe transformatie plaatsvindt.

Binnenin zijn de wanden van de cabine-structuur in 360 graden geplaatst, lambrisering die de uitstralende infrarode stralen aandrijft.

De verwarmers zijn zo ontworpen dat ze maximale infrarode golflengten uitstralen en zijn strategisch geplaatst om de genezende werking ten opzichte van het menselijk lichaam te kapitaliseren.


Definitie Infrarood Sauna

Definitie Infrarood Sauna


De toeters en bellen

Je kunt de volledige zintuiglijke ervaring verwachten als je een infrarood sauna gebruikt:

– Milieuvriendelijk hout
– Lichttherapie van medische kwaliteit
– Strategisch geplaatste warmtepanelen om de blootstelling te optimaliseren

Chromotherapie, het gebruik van LED verlichting van medische kwaliteit om de voordelen van blootstelling aan het volledige lichtspectrum van kleur te kapitaliseren, vind je ook in veel infrarood sauna’s voor thuisgebruik.

Chromotherapie (lichttherapie met zichtbare kleuren) voedt zowel het lichaam als de hersenen.

Elke kleur draagt de potentie in zich om allerlei aandoeningen te genezen, en speelt ook een fundamentele rol bij de opname van neurotransmitters.

In de structuur zijn ook Bluetooth luidsprekers ingebouwd, zodat de auditieve zintuigen een serenade kunnen brengen met genezend geluid.

Kies je eigen muziek, geleide meditatie, of luister zelfs naar het spel!

De combinatie van geluid, licht en Himalaya zouttherapie, gekoppeld aan de daverende werking van infrarode lichtgolven binnenin de uitnodigende houten structuur is het perfecte recept voor een oase van diepe genezing.


infrarood sauna offerte prijs


Een Gedurfde Nieuwe Wereld: Het Huwelijk van Oude Wijsheid Met Ultramoderne Technologie

De oorspronkelijke drang om de eerste infrarood sauna te maken ontstond in de 19e eeuw uit het verlangen om een heilzame ruimte van genezing te bieden die de ontdekking van de gloeilamp maximaliseerde.

Tot op dit moment in de tijd is de infrarood sauna therapie geëvolueerd om actueel te worden met de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen over de voordelen van het isoleren van bepaalde lichtfrequenties.

Infrarood sauna therapie verenigt de diepe bron van onderzoek, uitgevoerd door natuurkundigen en andere vakmensen op het gebied van de bio-geneeskunde, met de oude traditie van sauna therapie.

Deze vereniging van de oude wijsheid van onze voorouders met de allernieuwste technologie is de ultieme uitdrukking van menselijke ontplooiing in zijn hoogste vorm.

Van cardiovasculaire gezondheid, verbeterde bloedsomloop, levensduur, ontgifting, inwendige orgaangezondheid en verbeterde algemene schoonheid kunnen infrarood sauna’s de sleutel in handen hebben om de gezondheidszorg zoals we die kennen te veranderen.

Dagelijks gebruik van de infrarood sauna zou de gezondheid optimaliseren, ziekten afremmen, de levensverwachting verlengen en de kwaliteit van leven verhogen.

Wat is een infrarood sauna?

Het is de golf van de toekomst.


| Infrarood sauna FAQ | Hoe werkt een infrarood sauna | Infrarood technologie en infrarood sauna | Kan een infrarood sauna stress verminderen | Extra voordelen infrarood sauna | Voordelen infrarood sauna | Info hoe moet je een infraroodsauna gebruiken | Wat is een infrarood sauna | Infrarood sauna van X-Trend | Infrarood sauna | Infrarood sauna’s | Infraroodcabine