Infrarood sauna fibromyalgie | infrarood sauna therapie voor uw gezondheid

Infrarood Sauna Fibromyalgie

Heeft u last van pijn of fybromyalgie? Heeft u dan ooit al eens gedacht aan een infrarood sauna? Ontdek het mooie gamma van infrarood sauna’s van X-Trend, de #1 Infraroodcabine Expert in België.

Vraag nu vrijblijvend prijzen, modellen en advies aan bij X-Trend:

Infraroodcabines X Trend - fibromyalgie

Stap 1 van 2

Infrarood Sauna Fibromyalgie

Infrarood Sauna Fibromyalgie

Helpt infrarood Sauna Therapie bij Fibromyalgie?

Een levenslange straf van chronische wijdverspreide pijn, daarmee gepaard gaande slapeloosheid, en depressie zonder bekende genezing.

Dit is de realiteit van mensen die aan Fibromyalgie lijden.

Tere pijnpunten over het hele lichaam die de neiging hebben op te flakkeren als reactie op de spanningen van het leven laten deze mensen hopeloos en vermoeid achter.

De bio-geneeskunde begint mogelijke oorzaken voor het ontstaan van Fibromyalgie op te sporen; namelijk voortdurende toestanden van stressreactie aangespoord door eenmalige trauma’s of voortdurende stress conditionering in dagelijkse uitdagingen.

Verder lijkt Fibromyalgie episodisch te zijn als reactie op zowel interne (besmettelijke ziekte) als externe (levensgebeurtenissen) stress.

Het onderzoeken van managementtechnieken om deze mensen te helpen een comfortabel en pijnvrij leven te leiden, vereist een methodologie die het lichaam zachtjes uit de stressrespons teruglokt naar een toestand van ontspanning waarin cellulaire genezing kan plaatsvinden.


infrarood sauna offerte prijs


fibromyalgie

fibromyalgie

Helpt infrarood sauna therapie dus bij fibromyalgie?

Het unieke en dynamische samenspel tussen het infrarode lichtspectrum en de menselijke fysiologie trekt mensen zachtjes uit hun stressrespons terug in toestanden van overvloedige ontspanning.

Bovendien stralen de doordringende stralen van het infrarode licht het netwerk van het lichaam in om de energieomzetting in een betere circulatie te verbeteren, terwijl het lichaam ontgift wordt om het interne ecosysteem van stress te verlichten.

Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie (spreek uit: fy-bro-my-AL-gie) is een complexe, chronische pijnaandoening zonder bekende genezing.

Wijdverspreide pijn wordt ervaren in de hele spierstructuur van patiënten die aan Fibromyalgie lijden en die hun symptomen leren beheersen door een waaier van behandelingen.

Gebieden van gevoeligheid in het lichaam, bekend als ’trigger points’, gaan ook gepaard met slaapproblemen, een verlaagde stemming, en algemene vermoeidheid.

Deze pijnlijke langdurige aandoening wordt vaak als een subjectieve ziekte beschouwd omdat de symptomen niet meetbaar zijn door de biomedische wetenschap.

De specifieke oorzaak van fibromyalgie is nog onbekend.

Meer dan 1 miljoen Belgen lijden aan Fibromyalgie en tachtig tot negentig procent van hen is vrouw.

De aandoening lijkt episodisch te zijn en reageert op verhoogde niveaus van stress met verhevigde pijn, slaapgebrek, en een uitgeputte stemming.

De symptomen kunnen zich voordoen als gevolg van het verkeerd interpreteren of ‘overreageren’ van de hersenzenuwen op pijnsignalen, mogelijk als gevolg van een chemische onevenwichtigheid in de hersenen.

Hoewel de oorzaak van Fibromyalgie nog onbekend is, blijkt uit biomedisch onderzoek dat er factoren zijn die bijdragen tot het ontstaan van de chronische aandoening; trauma, langdurige stressrespons in het lichaam, besmettelijke ziekte, en genetica.

Terwijl patiënten verlichting van hun pijn en ongemak zoeken, blijken behandelingen die langdurige stressreacties in het lichaam aanpakken effectief te zijn als beheersmiddel.

Therapieën die het lichaam zachtjes terug in homeostase brengen zijn niet alleen behulpzaam bij het verlichten van pijn, maar ook bij het scheppen van een ecosysteem in het lichaam waarin een rustige slaap mogelijk wordt.

Als het lichaam in staat is uit de stressrespons over te gaan in een toestand van ontspanning, verminderen zowel de incidenten van pijn in het bewegingsapparaat als de incidenten van verstoorde slaap bij de Fibromyalgie patiënt.

Infrarood sauna therapie is een zachte, niet-invasieve methode die het lichaam uitnodigt om weer in een toestand van evenwicht en uit de stressrespons te komen, terwijl de bloedsomloop bevorderd wordt zonder de grote impact van de meeste bewegingsprogramma’s.

Wat doet een infrarood sauna met de menselijke fysiologie?

Infrarood sauna’s maken gebruik van het krachtige effect van het infrarode lichtspectrum op het menselijk lichaam om een overvloed aan gezondheidsvoordelen op te wekken.

In het begin van de jaren 1960 begon de NASA de effecten te onderzoeken van blootstelling aan licht op astronauten die uit de ruimte terugkeerden naar de Aarde en die spier- en skeletatrofie hadden opgelopen.

Toen biomedische onderzoekers het volledige spectrum van het licht onderzochten ontdekten ze dat het onzichtbare spectrum van infrarode lichtstralen een verbazingwekkende invloed had op de cellulaire structuren van het menselijk lichaam.

Blootstelling aan het infrarode lichtspectrum bleek de celregeneratie te stimuleren en de mitochondriale activiteit te verhogen, waardoor de bloedsomloop verbeterde.

Het goede nieuws van het dynamische samenspel van infrarode golflengten op de menselijke fysiologie verspreidde zich en de eerste infrarood sauna kwam in 1979 voor het publiek beschikbaar.

De infrarood sauna is meestal een houten cabine-achtige structuur die de stralen van nabij, midden en ver infrarood licht omsluit om een lichtbad te creëren.

Als mensen in de infrarood sauna stappen wordt hun lichaam aan alle kanten verzadigd door de warme tinten van onzichtbaar licht.

Het infrarode lichtspectrum is onzichtbaar maar wordt kinetisch als warmte ervaren.

Infrarood licht is in staat voorbij de eerste opperhuid door te dringen tot diep in het zachte weefsel van het lichaam.

Het menselijk lichaam bestaat uit meer dan 50 triljoen cellen, elk een thuis voor de mitochondriën.

De mitochondria zijn gevoelig voor alle licht, maar vooral voor het infrarode lichtspectrum.

De energiecentrale van elke afzonderlijke cel reageert door het infrarode licht via ATP om te zetten in salpeterzuur dat dient om de hemoglobine in het lichaam te hyper oxy generen.

De hartslag wordt verhoogd als de vers van zuurstof voorziene bloedcellen als vloeistof rivieren door het lichaam beginnen te stromen naar ontstekingsgebieden.

Een verbeterde bloedsomloop vermindert de ontsteking, en daardoor de pijn.

Inzicht in het mechanisme van de wisselwerking tussen het infrarode lichtspectrum en het fysiologische netwerk van het lichaam onthult de uitzonderlijke mogelijkheid van verlichting voor de Fibromyalgie patiënt.

Inzicht in de onderlinge verbondenheid van het zelf onthult dat holistische behandelingen betere resultaten opleveren.

Naarmate mensen minder pijn ervaren, zijn ze in staat diepere en langere slaaptoestanden te vinden en wanneer dit gebeurt wordt ook de stemming verhoogd.


fibromyalgie

fibromyalgie


infrarood sauna prijzen


Infrarood Sauna Therapie En Stressreactie: Een brug naar homeostase

Hoewel de precieze oorzaak van Fibromyalgie nog onbekend is, gelooft men dat zowel trauma als langdurige stressreactie sterk bijdragende factoren zijn.

Medisch deskundigen begrijpen ook dat Fibromyalgie episodisch is als reactie op verhoogde stress.

Dat wil zeggen dat de symptomen van deze chronische pijnaandoening toenemen naarmate het individu diepere niveaus van stress ervaart, zowel intern als extern.

De kern van deze aandoening wordt gevormd door langdurige toestanden van stress reactie, zowel als een mogelijke oorspronkelijke oorzaak als een stimulans tot pijnlijke episoden.

Hetzij als preventieve maatregel, hetzij als behandelingstechniek, is het nodig dat patiënten die aan Fibromyalgie lijden betrouwbare middelen hebben om het lichaam in homeostase te houden.

Wat is een stressrespons? Het autonome zenuwstelsel wordt in twee categorieën verdeeld: Sympathische Dominantie (Overleven, Vechten of Vluchten) en Para-sympathische Dominantie (Rust, Ontspanning).

De bio-geneeskunde begrijpt nu dat de belangrijkste oorzaak van chronische ziekte langdurige toestanden van stressreactie zijn (te lang in sympathische dominantie blijven).

Het overlevingsinstinct treedt in werking om ons te beschermen tegen ernstige, levensbedreigende situaties.

Dit maakt een keten van biochemische reacties in het lichaam los.

Onderdeel van de overlevingsreactie is het vrijkomen van cortisol uit de bijnieren.

Als de dreiging voorbij is moet het lichaam gemakkelijk kunnen terugschakelen naar toestanden van ontspanning en rust.

Gebeurt dit niet dan raken de bijnieren uitgeput van de voortdurende afgifte van cortisol in het systeem en uiteindelijk zal het lichaam giftig worden van de voortdurende afgifte van dit hormoon.

We weten dat trauma behoort tot de bijdragende factoren in de chronische conditie van Fibromyalgie.

Trauma wakkert de stressrespons in het lichaam aan.

Als het trauma onverwerkt blijft, blijft het individu in de stressrespons als hij een posttraumatische stressstoornis (PTSD) doormaakt.

Angst, depressie en slaapgebrek zullen het gevolg zijn van voortdurende prikkeling door de stressrespons.

In het geval van fibromyalgie wordt ook pijn in het hele lichaam ervaren als gevolg van een overbelast zenuwstelsel.

Hoe kan een individu zijn weg uit de stressrespons vinden?

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die helpen bij de overgang terug naar para sympathische dominantie.

Patiënten die lijden aan wijdverspreide pijn, en vermoeidheid zullen beperkt zijn in beschikbare energie voor activiteiten die de overdracht gemakkelijk maken, en daarom is infrarood sauna therapie een uitstekende keuze.

De warme tinten stralingswarmte die je in een infrarood lichtbad vindt, brengen het lichaam zachtjes in een toestand van ontspanning.

Warmte, in gematigde, gecontroleerde hoeveelheden ontspant het lichaam: Zenuweinden worden gestimuleerd om pijnreceptoren te blokkeren.

Na 15 minuten in een infrarood sauna doorgebracht te hebben, smelt het lichaam in toestanden van diepe ontspanning.

Deze toestanden van ontspanning verlichten zowel de pijnsymptomen die Fibromyalgie patiënten in het lichaam ervaren als moedigen het lichaam aan om in para sympathische dominantie te blijven.

Hoewel het misschien niet mogelijk is Fibromyalgie te genezen, is het zeker wel mogelijk de pijnsymptomen in het lichaam te verlichten door de mens in staat van ontspanning te brengen door consequente blootstelling aan infrarood licht.

Pijnvermindering bij Fibromyalgie patiënten: Infrarood Sauna Therapie verbetert de bloedsomloop

Ontsteking in de spierstructuur van het lichaam veroorzaakt pijn.

Vermindering van de ontsteking in het lichaam van de aan Fibromyalgie lijdende persoon door verhoging van de bloedsomloop vermindert de pijn.

Wanneer de symptomen van chronische pijn verminderd zijn, zullen deze mensen merken dat ze in staat zijn de hele nacht door te slapen en uitgerust wakker te worden.

De unieke en dynamische relatie tussen infrarood licht en de celstructuur van het lichaam stimuleert de omzetting van lichtenergie in zuurstof voor het lichaam.

Terwijl de hartslag verhoogd wordt, wordt de bloedsomloop verbeterd.

Stel je het fysiologische netwerk van het lichaam voor als een topografische kaart van waterwegen.

Als de rivieren van het lichaam geblokkeerd zijn, treedt ontsteking op.

Infrarood licht stimuleert de vloeistofstroom van bloed naar pijnlijke delen van het lichaam om ontsteking te verminderen en daardoor de ervaren pijn te verminderen.

Zenuwuiteinden worden gestimuleerd om de pijnreactie te blokkeren door blootstelling aan infrarode warmtetherapie.

Als de pijn in het lichaam vermindert door regelmatige infrarood sauna therapie, zal de persoon die aan Fibromyalgie lijdt ’s nachts gemakkelijk in slaap vallen om uitgerust en verjongd wakker te worden.


fibromyalgie

fibromyalgie


Verbeterd humeur door regelmatige infrarood sauna therapie

 • Normaliseren van de serotonine productie
 • Verhoog de uitscheiding van dopamine

Depressie en angst zijn symptomatisch voor Fibromyalgie.

Hoewel aan patiënten met deze chronische aandoening vaak antidepressiva worden voorgeschreven, zijn er ook andere alternatieve behandelingen voor depressie beschikbaar die helpen de homeostase in het lichaam te handhaven.

Infrarood sauna therapie is een uitstekende behandeling voor depressie en angst.

Infrarood sauna therapie is effectief als behandeling voor stemmingsstabilisatie omdat de wisselwerking tussen dit lichtspectrum en de biochemie van de hersenen de productie van serotonine en melatonine normaliseert.

Een genormaliseerde serotonine productie door infrarood sauna therapie vermindert de mate van depressie bij mensen die aan Fibromyalgie lijden.

Dopamine (dezelfde chemische stof in de hersenen die je een ‘runner’s high’ geeft na het sporten) komt tijdens infrarood sauna sessies driemaal zo snel vrij als bij matige lichaamsbeweging.

Regelmatig (minstens 3 keer per week) infrarood sauna therapie beoefenen normaliseert de serotonine productie gekoppeld aan hogere uitscheiding percentages van dopamine om de stemming van Fibromyalgie patiënten te verhogen en te stabiliseren.

Pijnverlichting bij Fibromyalgie: Ontgifting van het lichaam vermindert de interne stressreactie

Fibromyalgie treft zijn slachtoffer in de volwassenheid (hoewel er maar heel weinig gevallen bij kinderen zijn) na een leven lang opgehoopte interne en externe stress.

Giftige ophopingen binnen het netwerk van het lichaam scheppen een interne atmosfeer van stress.

Terwijl de inwendige organen hard werken om de toxische opeenhoping te verlichten raken ze overbelast.

Infrarood licht verwarmt het lichaam van binnenuit.

Dit mechanisme van het verhogen van de inwendige kerntemperatuur van het lichaam veroorzaakt overvloedig zweten.

De huid is het grootste orgaan in het lichaam en door haar te gebruiken om het lichaam via zweet te ontgiften; wordt de last van het ontgiften van de lever en de nieren ontlast.

Door het lichaam krachtig te ontgiften wordt inwendige stress verminderd.

Alle stress verminderen is voor de patiënten ervan een effectief hulpmiddel gebleken bij de behandeling van Fibromyalgie.

Infrarode sauna warmte ontgift het lichaam, wekt toestanden van ontspanning op, normaliseert serotonine om de stemming te reguleren en verbetert de bloedsomloop om de pijn te verminderen.

Als je toch besluit Fibromyalgie te beheersen met infrarood sauna therapie wees dan bedachtzaam op het aanvullen met veel gezond water, voor, tijdens en na infrarood sauna sessies.

Bevrijding van pijn, gestabiliseerde stemming, verbeterde slaap: Infrarood Sauna Een Beheersoplossing Voor Mensen Die Lijden Aan Fibromyalgie

De diagnose Fibromyalgie is voor de meesten een onhoudbare levenservaring.

Chronische wijdverspreide pijn en een uitgeputte stemming scheppen een sombere lens waardoor ze de wereld ervaren.

Hoewel er misschien geen genezing voor deze slopende aandoening bekend is, is er wel hoop om de symptomen veilig te beheersen.

Infrarood sauna therapie is een dynamische en holistische benadering voor mensen die aan Fibromyalgie lijden, die de grondoorzaak van de stressrespons in het lichaam aanpakt.

Infrarode lichtgolflengten werken in op het fysiologische netwerk om het lichaam uit te nodigen van stressrespons terug te keren naar een toestand van ontspanning, de bloedsomloop te verbeteren om pijn te verminderen, het serotonine evenwicht in de hersenen te herstellen om de stemming te stabiliseren, en een intern klimaat in het lichaam te scheppen om een diepe en rustgevende slaap te bevorderen.

Terwijl patiënten die aan Fibromyalgie lijden een serenade brengen in de rijke stralen van infrarood licht glijden ze in staten van ontspanning en zijn ze in staat de geleidelijke vermindering van de slopende symptomen waar te nemen.

Als jij of iemand die je lief is lijdt onder de onbarmhartige hand van Fibromyalgie overweeg dan regelmatige infrarood sauna therapie als oplossing voor symptoombestrijding.


fibromyalgie

fibromyalgie


Infrarood is goed voor jou!

Wat is uw motivatie om elke dag een goede zweetsessie te doen?

Misschien is het de algemene gezondheidsvoordelen van dagelijks trainen.

Of om uw gezondheid op peil te houden om uw groeiende gezin bij te kunnen houden.

Of misschien is het de euforische kick die je voelt als je klaar bent met je work-out.

Wat je motivatie ook is om te gaan zweten, beginnen en in de juiste stemming komen is niet zo gemakkelijk als het klinkt.

Stel je voor: het is een rustige zondagmiddag, je zit op de bank in je huiskamer tv te kijken, en plotseling begint je telefoon te trillen.

Je krijgt nooit willekeurige telefoontjes zoals deze op een zondag.

“Is het een noodgeval? Is mijn familie in orde? Wat is er aan de hand?”

Je kijkt naar je telefoon om te zien wat er aan de hand is.

Het was geen telefoontje, het was je “Gym Time” alarm dat om 14.00 uur afgaat. Phew!

Net als je op het punt staat om van de bank af te komen om te gaan trainen, word je weer meegezogen in zijn eeuwige comfort, waardoor je je telefoon uitzet en doet alsof je herinnering aan de sportschool nooit is afgegaan.

Je maakt ruzie met je motivatie om te gaan trainen of lekker op de bank te blijven zitten, totdat je uiteindelijk besluit om naar de sportschool te gaan.

Deze beslissing zorgt ervoor dat je motivatie je overvalt als een stroomstoot van de Energizer Bunny.

Je springt overeind, loopt naar je kamer, pakt je sporttas en gaat naar de sportschool.

Zweet als motivatie gebruiken

We weten allemaal dat het “after work-out”-gevoel zo lekker is, maar hoe moeilijk kan het zijn om daar te komen?

Tot het “zweetstadium” komen is verreweg het grootste probleem bij het vinden van de motivatie om te trainen!

Dus waarom zou je wachten tot je bijna half klaar bent met je work-out om naar de goede, motiverende fase te gaan.

Zou je niet liever aan het begin van je work-out je bloed willen laten stromen, je hartslag iets omhoog, je zweet druppelen en je lichaam warm aanvoelen?

Waarom zou u dat punt niet bereiken door eerst in een infraroodsauna te springen?

Niet alleen bereikt u het zweetstadium sneller, wat betekent dat u sneller uw motivatie bereikt, maar u biedt uw lichaam ook meer voordelen dan een training alleen.

De zweterige voordelen van infrarood

Infraroodsauna’s, met name die van ons, stimuleren de stofwisseling en verbeteren de vetverbranding voor energie, verhogen je lichaamstemperatuur voor een hogere calorieverbranding, helpen bij het verwijderen van gifstoffen die vetopslag veroorzaken, en zorgen voor een verhoogde bloeddoorstroming die de voordelen van een passieve cardio training weerspiegelt.

Het dringt ook door in de gewrichten en verbetert de flexibiliteit.

Verre infraroodstraling helpt bij spierpijn, en infraroodstraling helpt bij weefselregeneratie om spieren sneller te herstellen en te laten groeien.

Al deze voordelen voordat u zelfs maar een gewicht oppakt of begint te joggen!

Sauna voor vs. na de training

Infraroodsauna na de training om te ontspannen en verder te ontgiften, ik geef er de voorkeur aan om mijn training eerder te beginnen met zweten, en hier is waarom.

Acht jaar geleden, toen ik voor mijn training in de sauna ging zitten, had ik geen idee dat het mijn gezondheid en fitheid zo drastisch zou verbeteren als het heeft gedaan.

Een fysiotherapeut van wereldklasse zei: “Als je herstelt van een training, moet je hartslag weer normaal worden.

Als je langer dan vijf minuten in een sauna zit, zal je hartslag omhoog blijven gaan – het is in wezen een vorm van passieve lichaamsbeweging – dus het zal je lichaam echt vertragen om te beginnen met het herstelproces.”

Na dit te hebben gehoord en zelf het voordeel te hebben ervaren van een bezoek aan de sauna voor mijn training – en de helderheid en motivatie te hebben ervaren die het me gaf om mijn training te doen – weet ik welke positieve impact het heeft.

Dit zijn slechts enkele van de manieren waarop mijn infraroodsauna mij van nut is geweest:

 • De gezondheid van mijn huid is verbeterd.
 • De intensiteit van mijn training verhoogd.
 • Mijn mentaliteit aangescherpt.
 • Mijn lichaam voelt beter aan.
 • En zo veel meer.

fibromyalgie

fibromyalgie


Devon’s saunaroutine voor de training

Ga 15 minuten voor de training naar de sauna.

Warming-up #1 Ademwerk (3-punts ademhaling) alleen nasaal!

 • 15 seconden inademen
 • 15 seconden vasthouden
 • 15 seconden uitademen
 • X 4 rondes

Warming-up #2 Polsmobiliteit

 • 1 minuut strekken van buigspieren
 • 1 minuut strek spieroefeningen

Warming-up #3 Enkelmobiliteit

 • 10 interne rotatie
 • 10 externe rotatie
 • 10 inversie

Warming-up #4 Nekmobiliteit

 • 12 rotatie met de klok mee
 • 12 rotatie tegen de klok in
 • 1 minuut nek flexie vasthouden

Het is eenvoudig, effectief en brengt me in de juiste stemming om te gaan WERKEN.

Het brengt me meteen in de zweetfase.

Ik vind het geweldig!

Als je nog niet optimaal gebruik hebt gemaakt van je sauna, of een sauna in je sportschool, dan raad ik je aan om infrarood sauna sessies toe te voegen aan je pre work-out routine.


infrarood sauna prijzen


| kopen van een infrarood sauna | Infrarood sauna anti-aging | Infrarood sauna helpt tegen artritis | Infraroodsauna voor bij u thuis koopgids | Infrarood sauna heeft gezondheidsvoordelen | Definitie Infrarood saunaInfrarood sauna FAQ | Hoe werkt een infrarood sauna | Infrarood technologie en infrarood sauna | Kan een infrarood sauna stress verminderen | Extra voordelen infrarood sauna | Voordelen infrarood sauna | Info hoe moet je een infraroodsauna gebruiken | Wat is een infrarood sauna | Infrarood sauna van X-Trend | Infrarood sauna | Infrarood sauna’s | Infraroodcabine