Infraroodcabine en hogere levensverwachting | de voordelen van een infrarood sauna

Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Is er een verband tussen een infraroodcabine en hogere levensverwachting? Ontdek het mooie gamma van infrarood sauna’s van X-Trend, de #1 Infraroodcabine Expert in België.

Vraag nu vrijblijvend prijzen, modellen en advies aan bij X-Trend:

Infraroodcabines X Trend - Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Stap 1 van 2

Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Infraroodcabine en hogere levensverwachting

 

Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

De straling van het licht van de zon is wat het leven op de planeet aarde overvloedig maakt.

Net zoals licht het leven in de oceanen en op het land in stand houdt, kan, wanneer specifieke frequenties in therapeutische doses worden gebruikt, ook de levensverwachting van de mens worden verlengd.

Levenslang leven is het proces van het verlengen van de levensverwachting en er zijn vele hulpmiddelen en protocollen die een individu kan gebruiken om een positieve bijdrage te leveren.

Terwijl bij veel protocollen stoffen aan het lichaam worden toegevoegd of onttrokken, zoals voeding, vitamines, geneesmiddelen of zelfs caloriebeperking, speelt lichttherapie in op het versterken van de natuurlijke celmechanismen.

In 1965 begon de NASA lichttherapiemodaliteiten te gebruiken om te zorgen voor een gezond reïntegratieproces van astronauten die terugkeerden naar de planeet na een tijd in zwaartekrachtloze toestand te hebben doorgebracht.

Het gebruik van licht door deze instelling ontwikkelde zich snel en verspreidde zich wereldwijd als een levensvatbare medische behandeling voor een verscheidenheid van aandoeningen.

Onderzoek suggereert dat licht, gebruikt in therapeutische doses en in een gecontroleerde omgeving, een positieve invloed kan hebben op de levensverwachting.

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie van de menselijke cel tot licht, de aard van de lichtfrequentie, en meer specifiek welk type licht van invloed is op de levensduur, en hoe een lichtprotocol kan worden toegepast om het leven te verlengen.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting


Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Infraroodcabine en hogere levensverwachting


Licht en cellulaire gezondheid: De som der delen

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Levensduur, licht en de menselijke ervaring kunnen het best worden begrepen met een kleine verandering in de perceptie van fysiologie.

In plaats van het menselijk lichaam te beschouwen als een solide en statisch organisme, zoals het vaak wordt bestudeerd, begint u de menselijke vorm op te vatten als een entiteit die voortdurend in beweging is, en die in gesprek is met zichzelf en met de omgeving.

Het menselijk lichaam bestaat uit ruwweg 50 biljoen cellen, een aantal dat voor de meesten het cognitieve begrip te boven gaat.

Deze gemeenschap van cellen vormt de som van de fysiologie van een individu.

Waar sprake is van cellulaire gezondheid, is ook sprake van stralende algehele gezondheid.

Net als de vegetatie op het land en plankton in de zee, is de menselijke cellulaire samenstelling afhankelijk van het volledige spectrum van licht om te overleven.

Om te begrijpen hoe groot de invloed van licht op de cellulaire gezondheid is, moeten we de relatie tussen menselijke cellen en het lichtspectrum nader bekijken.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting


infraroodcabine prijzen beste infrarood sauna kopen


Expert Tip – Het lichtspectrum: Een basisoverzicht

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

De zon straalt het volledige lichtspectrum uit.

Bepaald licht is zichtbaar voor het menselijk oog en wordt waargenomen als kleur, terwijl ander licht onzichtbaar is maar vaak tactisch kan worden ervaren als warmte.

Elektromagnetische straling is een van de manieren waarop licht naar de ruimte reist; het kan afkomstig zijn van de zon, de vlam van een kaars of van een andere warmtebron.

Alle licht vertoont een golffrequentie.

Elk deel van het lichtspectrum heeft een unieke cadans en ritme van golfexpressie.

Het is de unieke expressie van elke golflengte die de eigenschappen en kwaliteiten geeft aan elk deel van het spectrum.

Golflengtes kunnen worden beschouwd als de vingerafdruk voor elke kleur en lichtfrequentie.

Elke lichtfrequentie is samengesteld uit twee oscillerende krachten die de onderscheiden lichtgolf creëren:

1) amplitude van elektrisch veld (E) 2) amplitude van magnetisch veld (M).

Hoe E en M op elkaar inwerken, bepaalt de aard van de lichtgolf.

De wijze waarop de lichtfrequentie op de materie inwerkt, bepaalt of het al dan niet gezond is voor de mens.

Bepaalde lichtgolven hebben een grotere invloed op de gezondheid van de menselijke cellen, en omgekeerd kunnen bepaalde golflengtes een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de menselijke cellen.

Het blijkt dat elke zichtbare kleur van licht een positieve invloed heeft op de menselijke gezondheid; het zijn echter het rood en het infrarood (net voorbij het zichtbare spectrum) die bewezen hebben zeer heilzaam te zijn voor de gezondheid van menselijke cellen.

Gemeten in nanometers, zal idealiter het bereik van 550 nm tot 1200 nm de gezondheid en levensduur optimaliseren wanneer het gebruikt wordt in gecontroleerde therapeutische doses.

Elke cel heeft fotonreceptoren en het is de relatie tussen fotonabsorptie en cellulaire gezondheid die het verloop van de levensverwachting op individueel en collectief niveau kan veranderen.

Fotobiomodulatie: Het proces van genezing van beschadigde weefsels en cellen met rood en nabij-infrarood licht

Fotobiomodulatie (PBM) is een therapie die gebruik maakt van rood en infrarood licht om een positieve verandering teweeg te brengen in de energiecentra van menselijke cellen.

PBM is niet gebaseerd op warmtetherapie; echter, infrarood sauna therapie zal effectief gebruik maken van zowel warmtetherapie als PBM om een positieve transformatie te bewerkstelligen.

PBM wordt geactualiseerd op basis van de golfpatronen van licht als het interfereert met de codering van menselijke cellen om de energie producerende centra van de cellen positief te beïnvloeden.

Wanneer specifieke lichtfrequenties in therapeutische doses worden toegepast op zieke of slecht functionerende weefsels van het lichaam, via het mitochondriale engagement met licht, kan het mogelijk zijn om klinkende genezingsresultaten te produceren voor cellen, weefsels, en hele systemen van het lichaam.

Wanneer beschadigde weefsels worden blootgesteld aan rood en infrarood licht, wordt de celstofwisseling positief gestimuleerd.

Dit creëert een kettingreactie van biologische veranderingen om ontsteking, pijn en letsel te verminderen.

Door blootstelling aan de brede band van rood en infrarood licht, veroorzaakt de absorptie van deze golffrequentie een opmerkelijke verbetering van de mitochondriale activiteit.

De productie van ATP (Adenosinetrifosfaat), de noodzakelijke molecule die betrokken is bij de energietransmutatie in de cel, wordt gestimuleerd.

Door de productie van stikstofmonoxide te verhogen, wordt de oxygenatie van de intracellulaire gemeenschappen verhoogd.

Wanneer de cocktail van rood en infrarood licht in therapeutische doses wordt toegediend, wordt het bloed positief van zuurstof voorzien en wordt de circulatie van dit verrijkte bloed door het hele lichaam bevorderd.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting


Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Infraroodcabine en hogere levensverwachting


 

Fotobiomodulatie, Oxidatieve Stress en Levensduur

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Oxidatie is een natuurlijk voorkomende keten van biochemische transformatie in het lichaam, maar oxidatieve stress is wanneer dit proces in een bepaalde mate uit balans is.

Oxidatieve stress draagt bij tot een groot aantal ziekten en tot het verouderingsproces.

Wanneer er meer vrije radicalen aanwezig zijn dan door antioxidanten in balans kunnen worden gehouden, kunnen de vrije radicalen schade gaan toebrengen aan vetweefsel, DNA en eiwitten in je lichaam.

Eiwitten, vetten en DNA vormen een groot deel van je lichaam, dus die schade kan na verloop van tijd leiden tot een groot aantal ziekten.

Deze omvatten: Diabetes, atherosclerose, ontstekingsziekten, hypertensie, hartziekten, neurodegeneratieve ziekten, kanker.

Oxidatieve stress draagt ook bij tot veroudering.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Fotobiomodulatie en vermindering van oxidatieve stress

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Het gebruik van rood en infrarood licht in therapeutische doses kan de oxidatiesnelheden in het lichaam in evenwicht brengen.

Onderzoek uitgevoerd door The National Library Of Medicine in hun tijdschrift ‘Effects of Photobiomodulation Therapy On Oxidative Stress In Muscle Injury Animal Models: A systematic Review” suggereert dat door middel van PBM niet alleen beschadigde weefsels worden genezen, maar dat ook de levensduur diepgaand wordt beïnvloed.

Een uittreksel uit dit artikel onthult het volgende:

Sinds het midden van de jaren zestig heeft het gebruik van lichtenergie als therapie voor ontstekingen en celtropisme een nieuw onderzoeksveld geopend om de interactie tussen elektromagnetische energie en biologisch weefsel te begrijpen.

Meer recent werd fotobiomodulatietherapie (PBMT) gebruikt om spiervermoeidheid en experimentele aandoening…. te verzachten en te vertragen.

Zo is van PBM gemeld dat het oxidatieve gebeurtenissen moduleert, waardoor oxidatieve stress in verschillende situaties wordt verminderd.

Door de oxidatieve stress in het lichaam te verminderen door middel van rode en infrarode lichttherapie, is het wellicht mogelijk de levensverwachting te verlengen.

Weefselherstel vindt sneller plaats in een lichaam dat in balans is in oxidatieve processen, waardoor een interne atmosfeer ontstaat die rijp is voor een langere levensduur.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Mitochondriale Hormesis en Levensverwachting: Infrarood Sauna Therapie biedt zowel warmte als licht!

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Mitochondriën zijn organellen in elke cel van het menselijk lichaam, ze zijn verantwoordelijk voor de omzetting van uitbestede energie in bruikbare voeding voor het lichaam.

Bovendien suggereren recente studies dat deze energiecentra een invloedrijke rol spelen in het verouderingsproces.

De National Library of Science and Medicine publiceerde het volgende:

Zo wordt mitochondriale disfunctie implicatie van verhoogde oxidatieve stress in verband gebracht met een verscheidenheid van ziekten zoals diabetes, kanker en neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson.

Daarnaast wordt verondersteld dat een verminderde mitochondriale activiteit een belangrijke oorzaak is van veroudering.

Daarom is het behoud van een hoge functionaliteit van de mitochondriën een essentieel aspect voor gezondheid, welzijn en ook een lang leven.

Het is bekend dat reactieve zuurstofspecies (ROS) in hoge concentraties schade aan cellen kunnen toebrengen.

Mitochondriale Hormese, of Mitohormese zoals het ook wel wordt genoemd, is het proces van verlaging van ROS, en wordt daarom in verband gebracht met zowel gezondheid als een lang leven.

Het activeren van mitohormese kan op verschillende manieren gebeuren, onder meer door caloriebeperking, thermotherapie en roodlichttherapie.

Hier is de grote magie.

Infrarood sauna therapie (met zowel kleur rood en nabij infrarood licht) biedt zowel warmte therapie als licht therapie om hoog functionele mitochondriën te induceren.

Dienovereenkomstig wordt mitochondriale disfunctie geassocieerd met het begin van leeftijdsgebonden ziekten zoals diabetes, kanker en neurodegeneratie.

Bovendien wordt verondersteld dat een verzwakking van de mitochondriale activiteit een hoofdoorzaak is van het verouderingsproces.

Zonder twijfel, voor individuen die een lange levensduur willen bevorderen, is het bevorderen van de gezondheid van het zeer belangrijke organel mitochondriën van cruciaal belang.

Gelukkig zijn er toegankelijke en praktische middelen om dit te bereiken.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting


infraroodcabine prijzen beste infrarood sauna kopen


Warmte & Licht Dienen Om Levensduur Te Bevorderen: Is infrarood sauna therapie de oplossing voor een verlenging van het leven?

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Het bewijs suggereert dat er verschillende praktische benaderingen zijn om de mitochondriale gezondheid te bevorderen; twee belangrijke ingrediënten zijn het inschakelen van PBM, evenals het gebruik van thermische therapie.

Levensverlenging gaat niet over het slikken van een nieuwe farmaceutische pil.

Het is zelfs mogelijk dat gewoon regelmatig genieten van een infrarood sauna de levensverwachting kan verlengen.

De unieke relatie tussen rood en infrarood licht bevordert de fotonabsorptie in het cytoplasma van de cellen om een positieve cascade van biochemische veranderingen op gang te brengen, namelijk het induceren van een hoog functionerende mitochondriale respons.

Verder, wanneer PBM wordt gecombineerd met warmte, wordt een recept voor het bevorderen van de mitochondriale gezondheid, misschien, geperfectioneerd.

Niet langer hoeven mensen achterover te leunen als slachtoffers van erfelijkheid, maar door middel van licht- en warmtetherapie kunnen we collectief en individueel, actief deelnemen aan ons programma voor een lang leven.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting


Het verschil tussen lichttherapie en infraroodtherapie

Voordelen infrarood sauna

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Levende organismen zijn geëvolueerd om energie van de zon en van elkaar te benutten.

Daarom zijn levende cellen energetische wezens die zowel beïnvloed kunnen worden door het elektromagnetische spectrum als het spectrum kunnen uitstralen.

Planten kunnen bijvoorbeeld lichtenergie gebruiken om glucose te produceren, en menselijke lichamen zijn warm omdat wij het infrarode spectrum uitstralen.

Vele oude culturen, zoals Griekenland, de Egyptenaren, de Romeinen en de Inca’s, hebben de gezondheidsvoordelen van zonlicht ontdekt en gebruiken verschillende vormen van blootstelling aan de zon om ziekten te behandelen.

In de 19e eeuw merkte Niels Finsen op dat de zon hielp bij zijn symptomen van de ziekte van Niemann-Pick en dat dieren blootstelling aan de zon zochten, dus begon hij de genezende effecten van licht wetenschappelijk te bestuderen.

In 1903 kreeg hij de Nobelprijs voor geneeskunde voor zijn ontdekking van de fototherapie.

Wat is lichttherapie?

Lichttherapie (fototherapie) verwijst naar het gebruik van licht met specifieke frequenties en intensiteiten om onze fysiologie te beïnvloeden.

In de meeste gevallen worden de effecten van lichttherapie niet via de ogen bewerkstelligd, maar doordat het licht rechtstreeks inwerkt op de doelcellen.

Fototherapie wordt al meer dan 100 jaar klinisch bestudeerd.

Tegenwoordig worden veel lichtspectrums voorgeschreven als medische behandelingen.

Voorbeelden van lichttherapieën zijn onder meer:

– Blootstelling aan UV-licht om het vitamine D-niveau te verhogen en auto-immuun of allergische huidaandoeningen, zoals psoriasis, vitiligo en eczeem, te beheersen.
– Blootstelling aan wit, blauw of blauwgroen licht om geelzucht bij pasgeborenen te behandelen.
– Therapie met helder blauw of wit licht voor de behandeling van seizoensgebonden affectieve stoornissen, circadiane ritmestoornissen en jetlag.
– Rood licht en nabij-infrarode golflengten om de mitochondriën energie te geven door middel van fotobiomodulatie, wat veroudering, wondgenezing en ontstekingsremmende effecten kan hebben.

Anderzijds is het zien van kleuren in verband gebracht met symptomen en gezondheidsvoordelen, vooral in de traditionele geneeskunde zoals chakra.

Meer recent hebben verschillende wetenschappers wetenschappelijk onderzocht hoe kleuren ons beïnvloeden en de mogelijke toepassingen van kleurentherapie (chromotherapie).

Het is belangrijk te begrijpen dat fototherapie verschilt van chromotherapie.

In dit artikel zullen we de definities, het wetenschappelijk bewijs en de verschillende toepassingen van elk behandelen.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting


infraroodcabine prijzen beste infrarood sauna kopen


Wat is infrarood lichttherapie?

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Infrarood lichttherapie is een vorm van lichttherapie, waarbij men wordt blootgesteld aan voldoende intens infrarood licht om gezondheidsvoordelen te ervaren.

Het infraroodspectrum is het onzichtbare licht met frequenties lager dan die van het rode licht.

Daarom voelen we een zachte stralingswarmte wanneer we worden blootgesteld aan de zon, omdat infrarood warmte creëert in onze weefsels.

Het infraroodspectrum beïnvloedt onze fysiologie echter ook op andere manieren.

Het infraroodspectrum ligt tussen 700 nm en 0,1 mm in golflengte, en kan worden onderverdeeld in een nabij-, midden- en ver-infraroodspectrum.

Hoe langer de golflengte, hoe lager de frequentie en hoe verder het licht in de weefsels kan doordringen.

Verschillende bereiken van infraroodfrequentie hebben verschillende gezondheidsvoordelen.

  • Nabij-infrarood licht, met golflengten tussen 700 – 1400 nm, genereert de meeste warmte maar dringt niet diep door in menselijke weefsels. Bovendien kan het bereik van 760 – 895 nm infrarood licht de werking van de mitochondriën stimuleren, waardoor het metabolisme kan toenemen, weefselherstel kan worden verbeterd en ontstekingen kunnen worden verminderd.
  • Midden-infrarood licht, met golflengtes tussen 1400 – 3000 nm. Het dringt dieper door dan nabij-infrarood licht en genereert meer warmte dan ver-infrarood licht. Midden-infrarood licht kan helpen de bloedvaten te verwijden en de bloedsomloop te verhogen, zodat het bloed de gewonde of ontstoken lichaamsdelen kan bereiken.
  • Ver-infrarood licht, met golflengtes tussen 3000 nm – 0,1 mm. Verre infrarood dringt het diepst door in de weefsels. De voordelen voor de gezondheid komen zowel van het genereren van warmte als van andere eigenschappen. Far-infrarood licht kan op krachtige wijze ontstekingen en oxidatieve stress verminderen. Het verhoogt de bloedsomloop, verbetert de bloedvat- en hartfuncties, vermindert pijn en vermoeidheid, en normaliseert de bloeddruk.

Blootstelling aan warmte heeft verschillende gezondheidsvoordelen die vergelijkbaar zijn met lichaamsbeweging.

Zowel lichaamsbeweging als warmte trainen bijvoorbeeld het cardiovasculaire systeem, wat de gezondheid van uw hart en bloedvaten verbetert, en ook het euforische hormoon endorfine verhoogt.

Warmte verbetert ook de immuunfunctie, de slaapkwaliteit en de ontgifting door zweten.

Hoewel veel klinische studies hebben aangetoond dat zowel midden- als ver-infrarood veel voordelen voor de gezondheid hebben op manieren die geen verband houden met warmte, zijn wetenschappers nog steeds bezig om precies te begrijpen hoe deze infraroodspectrums hun voordelen uitoefenen.

Zowel midden- als ver-infrarood spectrums worden bijvoorbeeld goed geabsorbeerd door water.

Daarom zouden deze spectrums kunnen helpen de watermoleculen in de cellen te ordenen, wat de celfunctie helpt verbeteren.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Rood Licht vs. Nabij Infrarood Therapie

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Rood licht therapie en nabij infrarood licht therapie vallen in verschillende lichtspectrums.

De twee worden vaak verward als hetzelfde, maar ze zijn echt heel verschillend.

Rood licht valt in het zichtbare deel van het lichtspectrum tussen 630-700 nm op de elektromagnetische schaal en wordt gebruikt om de oppervlakte van de huid te behandelen.

Nabij-infrarood-golflengten vallen in het onzichtbare deel van het lichtspectrum tussen 700 en 1200 nm.

Dus wat betekent dit?

Hoe langer de golflengte, hoe dieper het NIR doordringt om energie af te geven aan de cellen, genezing te stimuleren en pijn te verlichten.

Verschillende cel- en weefseltypes hebben elk hun eigen unieke lichtabsorptiemethoden bij verschillende golflengten.

Dit betekent dat bepaalde weefsels bepaalde soorten licht absorberen.

Licht dat op de blauwe golflengte trilt, is bijvoorbeeld geweldig voor de huid, terwijl andere kleuren dieper in de huid kunnen doordringen – zie de studie LEDs in Dermatology.

De optimale NIR-technologie wordt uitgevoerd door LED, omdat u de oppervlaktetemperatuur kunt regelen.

Ook verspreidt LED zich over een groter oppervlak dan een halogeen of laser met ROOD licht.

Een ander groot verschil tussen LED en halogeen en Laser is de manier waarop lichtenergie wordt geleverd (optisch vermogen – OPD).

De OPD van LED Near wordt gemeten in milliwatts en laser en halogeen worden gemeten in watts.

Hierdoor is de toediening van LED’s zachter, omdat zij het weefsel niet beschadigen en niet hetzelfde risico van oogletsel hebben.

Bovendien verspreidt NIR zich bij LED over een groter oppervlak, wat een snellere behandelingstijd oplevert.

Uit onderzoek van de NASA is gebleken dat de NIR elektromagnetische frequentieband diep in het lichaam doordringt en een genezend effect kan hebben op onze individuele cellen.

In de mitochondriën van elke cel zitten bijvoorbeeld receptoren die reageren op bijna-infrarode golflengtes.

Het licht zorgt voor een toename van het celmetabolisme, de eiwitsynthese (inclusief collageen) en de antioxidantactiviteit (wat betekent dat de cellen ontgiften).

Bovendien vermindert het ontstekingen en pijn terwijl het tegelijkertijd groei en regeneratie in de cellen teweegbrengt.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting


Infraroodcabine en hogere levensverwachting

Infraroodcabine en hogere levensverwachting


Wat is chromotherapie?

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Chromotherapie, ook bekend als kleurentherapie, verwijst naar het gebruik van kleurwaarneming via het gezichtsvermogen om de gemoedstoestand en de fysiologie te beïnvloeden.

Veel principes achter chromotherapie zijn gebaseerd op oude genezingsfilosofieën, zoals de chakra en ayurvedische systemen, hoewel veel wetenschappelijke studies de gezondheidseffecten van kleuren hebben onderzocht.

Bovendien hebben andere gebieden, zoals binnenhuisarchitectuur, architectuur en marketing al lang kleuren gebruikt om stemming en gedrag te beïnvloeden.

Verschillende studies hebben de fysiologische effecten van kleur gemeten.

Een Spaanse studie gepubliceerd in PLoS One toonde aan dat blauwe verlichting de ontspanningsrespons verbeterde na een korte periode van stress.

Metingen van opwinding, zoals de huidgeleidingsrespons en de hartslag, zijn hoger bij het zien van rood in vergelijking met blauw of groen.

Bovendien verhogen verzadigde en heldere kleuren de opwinding.

Een Turkse studie toonde aan dat je van zwarte borden meer eet dan van witte, wat kan verklaren waarom veel restaurantmerken rood gebruiken.

Een detentiefaciliteit in België ontdekte dat kauwgomroze kamers de agressieve kinderen kalmeerden, zodat nu veel ziekenhuizen en penitentiaire inrichtingen in de VS deze tint beginnen te gebruiken.

Belangrijkste verschillen tussen fototherapie en chromotherapie

Het is gemakkelijk om fototherapie te verwarren met chromotherapie omdat bij fototherapie vaak lampen van specifieke kleuren worden gebruikt en bij chromotherapie soms gekleurd licht.

Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen beide.

1) Effecten via het gezichtsvermogen versus direct op de doelweefsels

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Fototherapie probeert de fysiologie rechtstreeks met het licht te beïnvloeden.

Terwijl chromotherapie vertrouwt op uw gezichtsvermogen om uw emoties en fysiologie te beïnvloeden.

Bijvoorbeeld, UVB-licht stimuleert niet alleen de productie van vitamine D, maar verhoogt ook een type immuuncellen die regulerende T-cellen worden genoemd.

Regulerende T-cellen helpen de functies van immuuncellen te matigen die leiden tot auto-immuunziekten en allergische aandoeningen.

UVB dringt echter alleen door in de huid en daarom helpt blootstelling aan UVB bij de behandeling van psoriasis, eczeem en vitiligo.

Bovendien ondersteunt de toename van vitamine D ook gezonde immuunreacties en kan het auto-immuniteit en allergie verminderen.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting


infraroodcabine prijzen beste infrarood sauna kopen


2) Ontworpen voor weefselpenetratie

Is er een verband tussen infraroodcabine en hogere levensverwachting?

Lichttherapie is alleen nuttig als het licht het weefsel binnendringt om de doelcellen te bereiken, rekening houdend met het feit dat onze cellen ook licht absorberen en uitstralen.

Lichttherapie moet daarom zo worden ontworpen dat het de weefsels bereikt waar het licht doorheen kan dringen.

Hoe kunt u gelijktijdig de voordelen van fototherapie en chromotherapie ervaren

Infrarood sauna’s bieden krachtige voordelen van infrarood lichttherapie.

U kan profiteren van alle spectrums van infrarood licht tegelijk, of uw infraroodtherapie programma aanpassen aan uw gezondheidsdoelen.

Tegelijkertijd kunt u een optie chromotherapie verlichting toevoegen om de ontspanningsvoordelen van de sauna te verbeteren.

Info: Infraroodcabine en hogere levensverwachting